Haridus

eyd-motto_et2015 oli Euroopa arenguaasta, mille raames koostati õpetajatele kasutamiseks erinevatel teemadel huvitavad tunnikavad. Teema Haridus selgitab ja aitab õpilastel paremini mõista, kuidas erinevad haridusvõimalused arenguriikides ning Euroopas ja mida teevad EL ning tema liikmesriigid, et haridusvõimalusi arengumaades parandada.