Uurimistööde juhendamine

Maailmaharidus- ja koolituskeskus pakub abi ja kaasjuhendamist kooli loov- ja uurimistöödele, mis puudutavad maailmahariduse teemasid. Maailmahariduskeskuse eksperdid on nõus andma kooli uurimustööde jaoks intervjuusid ja nõustamist ning meil on raamatukogu, kust saab tasuta laenutada maailmaharidust puudutavate teemavaldkondade raamatuid. Raamatukogu täieneb pidevalt uute raamatutega. Samuti on keskusel olemas filmikogu, milles üle 170 dokumentaalfilmi erinevatel globaalsetel teemadel, mis on samuti head allikad erinevate teemade uurimiseks. Mondo vahendab ka sõpruskoole Ghanas, Keenias, Afganistanis ja Jeemenis. Võimalik on koguda meie kontaktide kaudu infomatsiooni ka nendest paikadest.

 

Kui vajad juhendajat, võta ühendust aadressil: maailmaharidus@mondo.org.ee.

 

 

Uurimistööde teemasid leiad Maailmakooli teemade alt. Siin ka mõned võimalikud teemad:

 

ÜLEILMNE VAESUS: Kuidas on rikkus maailmas jagunenud? Millised võivad olla vaesuse/rikkuse põhjused? Kuidas saada hakkama alla 1 EURiga päevas? Kuidas püütakse vaesust vähendada? Nt. küsitlusuuring Ghana/Keenia/Afganistani laste ja noortega (sõpruskooliklasside õpilased): mida nad omavad, kui palju raha neil on kasutuses. Võrdlus Eesti lastega. Või kirjalikul materjalil põhinev arutlus erinevate uurijate arvamustest vaesuse põhjuste ja lahenduste kohta.

 

KAUBANDUS JA ARENGUMAAD: Millised on põhilised kaubandusartiklid? Kuhu jõuab kasum? Kaubandusreeglid ja tollid: kelle heaks? Milline võiks olla õiglasem kaubandussüsteem? Nt. Fair Trade märgi taust ja hetkeolukord, Euroopa Liidu majanduspoliitika arengumaade suunas, juhtumianalüüs: Ghana Põhjaosa korvide ekspordi kasumi jagunemine

 

TARBIMINE: Kuidas on meie tarbimine seotud globaalsete väljakutsetega? Kuidas tarbida säästvalt ja õiglaselt? Nt. dumbster divers –liikumineOstuvaba päev: taust ja võimalikkus, oma tarbimisharjumuste uurimine, toodete tausta uurimine.

 

LAPSTÖÖJÕUD: Kui palju lapsi peab tänasel päeval kooli asemel tööl käima? Millised on tööd ja laste töötingimused? Kuidas võideldakse lapstööjõu vastu? Nt. Šokolaaditööstuse tume pool – Lääne-Aafrika lapsed kakaoistandustes, võrdlust laste töö- ja vabaaja kohta Eestis ja Ghanas.

 

HARIDUSE KÄTTESAADAVUS ARENGUMAADES: Kui palju lapsi jääb kõrvale korralikust põhiharidusest? Miks? Kas kõik lapsed peaksid koolis käima? Kui jah, kuidas seda teostada? Kui mitte, milline on nende tulevik? Nt. Juhtumianalüüs Aafrika maapiirkondade laste kooliskäimise takistustest (Põhja-Ghana või Lääne-Keenia), Afganistani laste kooliskäimise võrdlus erinevatel aegadel.

 

ARENGUKOOSTÖÖ JA HUMANITAARABI: Millised on humanitaarkatastroofide põhjused? Kes osutab abi humanitaarolukorras? Kuidas töötab arengukoostöö maailmas? Millised riigid koostööd teevad ja millises mahus? Kuidas aitavad väikelaenud vaeseid inimesi? Milline on olnud Eesti arengukoostöö areng?

 

VESI: Kuidas on vee kättesaadavus maakeral jagunenud? Kuidas saavad oma igapäevaelus hakkama joogiveepuudust kannatavad piirkonnad? Kas vesi võib kujuneda tuleviku konfliktiallikaks?

 

KLIIMAMUUTUSED: Kuidas mõjutavad kliimamuutused vaesemaid piirkondi? Kuidas ennetatakse looduskatastroofe? Millised on nende tagajärjed erinevates piirkondades? Millised on teadlaste poolt pakutud võimalikud põhjused muutustele? Kas neid on võimalik inimestel mõjutada või mitte? Kuidas?

 

MIGRATSIOON JA PAGULUS: Miks Aafrika noor pigem sureb oma teekonnal Euroopasse kui jääb kodupaika? Missugune on illegaalse immigrandi elu Euroopas? Kui kergesti pakuvad Euroopa riigid varjupaika tagakiusatud asüülitaotlejatele? Kui palju on maailmas pagulasi ja miks? Nt. Eestlased pagulastena ja pagulased Eestis, pagulaste elulood pagulaslaagritest, Eestis elava pagulase intervjuu, asüüli taotlemise protseduur Eestis.

 

KONFLIKTID JA NENDE LAHENDAMINE: Maailmas on hetkel mitmeid kriisikoldeid. Kuidas kriisid tekivad? Kuidas saaks neid ennetada? Mis on kriiside tagajärjed ja kuidas neid parandada?

 

TOIT: Kas toitu on maailmas piisavalt? Milliseid toite süüakse erineval pool maakera? Kuidas mõjutab elukoht inimeste toitumist?

 

NAISTE OLUKORD ARENGUMAADES: „Mitte ükski vahend arengu kiirendamiseks ei ole tõhusam kui naiste sotsiaalse, poliitilise ja majandusliku mõjuvõimu ja kaasatuse suurendamine“ -Kofi Annan. Kas see peab paika ning mis on selle saavutamiseks tehtud?

 

INIMÕIGUSED: Mis need on ja kuidas need on kujunenud? Millised on peamised probleemid täna seoses inimõigustega Eestis/ Euroopas/ maailmas?

 

KULTUURIPÄRAND: Teemad Kihnu kultuuriruumist kuni Hiina müürini. Miks on vaja kultuuripärandit kaitsta? Kuidas seda tehakse?

 

SÄÄSTEV ARENG: Milline on säästev kodu/kool/ühiskond jne.

 

AFGANISTAN: Afganistan on uudistes iga päev. Tavaliselt negatiivselt, pommiplahvatuste ja sõjaväeoperatsioonide kaudu. Aga kas olete uudistest kuulnud, et peale Talibani langemist aastal 2001 on Afganistanis kooli läinud üle 5 miljoni lapse ning ehitatud enam kui 2000 uut koolimaja? Tee uurimistöö Afganistani ajaloost, kultuurist, või uuri konflikti ja riigi tulevikuvaated.

 

AAFRIKA: Mandri ja erinevate piirkondade ajalugu, kultuur. Tulevikuvaated.

 

ISLAM: Usu taust, muslimid Eestis.

 

JEEMEN/ GHANA/ KEENIA/ BIRMA: Kultuur, majandus, kombed, elu.