Toiduga kindlustatus

eyd-motto_et2015 oli Euroopa arenguaasta, mille raames koostati õpetajatele kasutamiseks erinevatel teemadel huvitavad tunnikavad. Teema Toiduga kindlustatus selgitab ja aitab õpilastel paremini mõista, mis on toidupuudus ning selle tagajärjed ja mida teeb EL koos liikmesriikidega arengumaade heaks toiduga kindlustatuse osas.