Demograafia ja ränne

eyd-motto_et2015 oli Euroopa arenguaasta, mille raames koostati õpetajatele kasutamiseks erinevatel teemadel huvitavad tunnikavad. Teema Demograafia ja ränne selgitab ja aitab õpilastel paremini mõista, millised on migratsiooni positiivsed ja negatiivsed mõjud ning milline on Euroopa Liidu migratsioonipoliitika.