Maailmakool logo

Euroopa roll maailmas

eyd-motto_et2015 oli Euroopa arenguaasta, mille raames koostati õpetajatele kasutamiseks erinevatel teemadel huvitavad tunnikavad. Teema Euroopa roll maailmas selgitab ja aitab õpilastel paremini mõista, kuidas elavad inimesed arenguriikides ning mida teevad EL ja tema liikmesriigid arengumaade heaks.