Inimõigused ja valitsemistava

eyd-motto_et2015 oli Euroopa arenguaasta, mille raames koostati õpetajatele kasutamiseks erinevatel teemadel huvitavad tunnikavad. Teema Inimõigused ja valitsemistava selgitab ja aitab õpilastel paremini mõista, mis on inimõigused, kuidas need erinevad Euroopas ning arengumaades ja mida teeb EL koos liikmesriikidega inimõiguste vallas arenguriikide heaks.