Naised ja tüdrukud

eyd-motto_et2015 oli Euroopa arenguaasta, mille raames koostati õpetajatele kasutamiseks erinevatel teemadel huvitavad tunnikavad. Teema Naised ja tüdrukud selgitab ja aitab õpilastel paremini mõista, mis on sooline võrdõiguslikkus ning kuidas see erineb arenguriikides ning Euroopas. Samuti käsitleb antud teema erinevaid soolise võrdõiguslikkusega seotud probleeme ning mida teevad EL ja tema liikmesriigid, et tüdrukute ja naiste olukorda arengumaades parandada.