Rahu ja julgeolek

eyd-motto_et2015 oli Euroopa arenguaasta, mille raames koostati õpetajatele kasutamiseks erinevatel teemadel huvitavad tunnikavad. Teema Rahu ja julgeolek selgitab ja aitab õpilastel paremini mõista, millised on julgeolekuprobleemid erinevates maailma piirkondades ning mida teeb EL koos liikmesriikidega julgeoleku vallas arengumaade heaks.