Rühmatöö “Üleilmsed kodanikukampaaniad”

Õpilased jagatakse kaheksaks rühmaks. Iga rühm saab endale uurimiseks kampaania. Ülesanne on otsida internetist kampaania kohta infot ning teha sellest klassile lühike ettekanne.
Ettekande tegemiseks võib kasutada kas Google SlidesPadlet või Thinglink keskkonda.

Lõpetuseks arutatakse klassis, milline kampaania meeldis õpilastele enam ning mille mõju on/oli kõige tuntavam.

Liitu meie uudiskirjaga