Rühmatöö „Uudised Nigeeriast“

Kõik õpilased saavad lingi, mis viib tühjale slaidiesitlusele Google Drive’is. Selle faili on õpetaja loonud enne tundi lehel slides.google.com. Nüüd hakatakse esitlust ühiselt täiendama. Iga rühm saab ühe slaidi presentatsioonist, kuhu hakatakse ülesande käigus infot lisama. Iga õpilane võib kas kasutada arvutit ja toimetada rühmale kuuluvat slaidi või siis täiendatakse slaidi rühmaga koos ühest arvutist, otsides samal ajal infot teistest arvutitest ja seadmetest.

Klass jagatakse üheksaks rühmaks. Iga rühma ülesanne on alustada tööd neile etteantud veebiväljaandega. 9 väljaannet:

Esiteks antakse kõigile rühmadele ülesanne: otsida rühmale antud väljaandest üks fotoga uudis Nigeeria kohta (võib olla ka mõni teine arengumaa, aga kõik peaksid otsima uudiseid sama riigi kohta). Eelkõige on oluline foto leidmine; piisab, kui lugeda vaid uudise pealkirja. Kõik rühmad tutvustavad valitud fotosid kogu klassile (mainimata, milleteemalist lugu foto illustreerib). Kõik rühmad lisavad oma valitud foto slaidiesitlusele ja õpetaja projekteerib need ühe kaupa tahvlile. Kogu klassiga arutletakse küsimuste üle.

  • Mille poolest välja valitud fotod sarnanevad/erinevad?
  • Milline mulje jääb valitud fotode põhjal Nigeeriast? Nimetage 5 märksõna.
  • Kas valitud märksõnad kirjeldavad kõiki fotosid? Milliste fotode kirjeldamiseks need on sobilikud / pole sobilikud?
  • Kas kõik fotod jätavad Nigeeriast ühesuguse mulje?

Teiseks uurib iga rühm talle antud väljaannet ning oma valitud fotot. Küsimuste vastused ning tekkinud mõtted lisatakse slaidile.

  • Mis riigi väljaandega on tegu?
  • Kes on väljaande omanikud?
  • Kui suur on väljaande lugejaskond?
  • Kust pärineb artiklit illustreeriv foto?

Rühma sees arutatakse, mille poolest näitab nende artiklit illustreeriv foto Nigeeriat teistmoodi või samamoodi võrreldes teiste fotodega. Kuidas võiks see olla seotud väljaandega, kust foto pärineb? Miks see nii on?

Kaks rühma, kelle artikleid illustreerivad teineteisest enim erinevad fotod, selgitavad, mille poolest peavad nad enda valitud fotot teistest erinevaks ning kuidas see võiks olla seotud foto päritolu ja väljaandega.

 
 
 

Liitu meie uudiskirjaga