Säästev areng ja kliimameetmed

eyd-motto_et2015 oli Euroopa arenguaasta, mille raames koostati õpetajatele kasutamiseks erinevatel teemadel huvitavad tunnikavad. Teema Säästev areng ja kliimameetmed selgitab ja aitab õpilastel paremini mõista, kuidas mõjutavad kliimamuutused maailma ning mida teeb EL koos liikmesriikidega, et kliimamuutustega toime tulla.