Tervishoid

eyd-motto_et2015 oli Euroopa arenguaasta, mille raames koostati õpetajatele kasutamiseks erinevatel teemadel huvitavad tunnikavad. Teema Tervishoid selgitab ja aitab õpilastel paremini mõista, kuidas erinevad tervishoiuteenused arenguriikides ning Euroopas ja mida teeb EL koos liikmesriikidega arengumaade tervishoiu vallas.