Harjutus 1 – Kestliku arengu näited

Seosta tegevused ja kestliku arengu eesmärgid, lähtudes sellest, milliste kestliku arengu eesmärkide saavutamisele tegevus kaasa aitab. Seose näitamiseks lohista eesmärgi kast vastava tegevuse juurde. Üks tegevus võib olla vajalik mitme eesmärgi täitmiseks. Seos tegevuste ja eesmärkide vahel ei pruugigi vahel nii lihtne olla, seega on hea kiigata ka alaeesmärke siin.
Ülesannet saad kontrollida hoides "Kontrolli" nuppu all, õigesti valitud eesmärgid värvuvad roheliseks, valesti valitud punaseks.

Kestliku arengu eesmärgid
küsimus

lisainfo
tagasi algusse