Harjutus 4 – Jätkusuutlik linn

Aastal 2014 elas linnades 54% kogu maailma rahvastikust (võrdluseks: aastal 1960 oli see näitaja 34%). Kõige rohkem kasvab elanike arv linnades just vähem arenenud riikides ja arvatakse, et aastaks 2017 elab ka neis riikides enamik inimesi linnades. Seega on kestliku arengu saavutamisel oluline pöörata tähelepanu linnade toimimisele.

Linn on üldjuhul lineaarne mudel: see tähendab, et see, mida seal tarbitakse, tuleb sisse kuskilt mujalt. See omakorda tähendab, et linn kui süsteem sõltub täielikult oma väliskeskkonnast. Selles harjutuses saad proovida mõnda viisi, kuidas ühte linna saaks jätkusuutlikumaks muuta.

Tegemist on väga lihtsustatud näitega. Reaalsuses tuleb arvestada veel suure hulga teguritega, näiteks linna suurus, asukoht (sh kliimavööde), arenguvõimalused ja juhtimisviis, turvalisus jne.

tavapärane linn jätkusuutlik linn
jäätmed vesi ja kanalisatsioon toit linnaloodus kultuur ja osalemine liiklus energia

      Jätkusuutlikud linnad on eraldi üks kestliku arengu eesmärkidest, kuid sellega koos arendatakse ka peaaegu kõiki teisi eesmärke. Võid uuesti üle vaadata kestliku arengu eesmärgid ja mõelda, kuidas linnad kõigi nende saavutamisele kaasa saavad aidata.