Valga Priimetsa Kooli mänguline koostöö Läti sõpradega

Veel enne, kui Valga Vene Gümnaasiumist sai Valga Priimetsa Kool, toimus koolis mitmeid erinevaid maailmaharidusega seotud üritusi, mille raames külastas meid palju huvitavaid inimesi ning käisime ka ise end maailmakoolis täiendamas. Gümnaasiumiõpilased said põhjalikumaid teadmisi maailmas toimuvast läbi kursuse „Globaliseeruv maailm“. Samuti korraldati kogu koolipere aktiivsel kaasalöömisel maailmahariduskuu ja maakondlik samateemaline seminar õpetajatele. Lõpuks käidi ka Riias oma kogemusi naaberriigi kolleegidega jagamas ning loodi sõprussuhted Läti Olaine 2. Keskkooliga (Olaine linn on sama suur kui Valga – u 13 000 elanikku). Sündis ühine projekt 4.-5. klasside õpilastele „Mängime ja areneme globaliseeruvas maailmas“ («Играем и развиваемся в глобальном мире»).

20. veebruaril toimus meie kooli 4.b ja 5.b klassi ning Olaine 2. Keskkooli 5. klasside õpilaste esimene kokkusaamine Skype`i videokonverentsi kaudu. Õpilased rääkisid oma koolist, hobidest, mängudest ja projekti edasistest tegevustest. Videokonverentsil osalesid ka koolide direktorid.

Eesti-Läti sõpruskoolide kohtumine_2015_1

Foto: Valga Priimetsa Kool

Järgmisena korraldati mõlemas koolis lastele logovõistlus. Võitjaks valiti meie kooli õpilaste töö, mille põhjal valmistas Läti kool igale projektis osalejale ka ilusa rinnamärgi.

Meeldejäävaks ettevõtmiseks kujunes videote tegemine. Mõlema kooli ülesanne oli filmida mänge, mida armastasid meie vanemad ja vanavanemad. Hiljem laeti tehtud tööd YouTube’i üles ja nii mõneski tunnis sai edaspidi õpilastega selga sirutatud just nende videote järgi.

Märtsis külastasid meie kooli Olaine 2. Keskkooli direktor ja sotsiaalteaduste kateedri juhataja. Aprillis aga korraldasime mõlema kooli õpilaste töödest joonistusnäituse mängudest ja mängimisest. Kui videotes näeme lastevanemate noorusaegseid mänge, siis nüüd joonistasid lapsed oma lemmikmänge. Meie kooli õpilaste tööde näitus rändas Olainesse ja sealsete õpilaste oma meile.

Eesti-Läti sõpruskoolide kohtumine_2015_2

Foto: Valga Priimetsa Kool

Kui Olaine kooli õpilased meile maikuus külla tulid, jõudis lõpuks kätte ka kauaoodatud sündmus, mil lapsed esimest korda üksteisega kohtusid. Päev oli täis erinevaid tegevusi, vahetati kingitusi ja aadresse. Õpetajate juhendamisel toimus kooliõuel orienteerumine ja digiklassis tutvuti nutiseadmetega. Veel külastati Valga Muuseumi, kus lapsed mängisid Eesti rahvamänge ja Läti õpilased proovisid kaasa laulda meie rahvalauludele.

Eesti-Läti sõpruskoolide kohtumine_2015_6

Foto: Valga Priimetsa Kool

Kogu kohtumine lõppeski ühislaulmisega, kus vastastikku lauldi eesti ja läti keeles. Lahkudes oli nii mõnegi lapse silmis märgata kurbust, aga juba samal sügisel (seekord küll uue staatuse ja nimega koolina) külastasid meie 5.b ja 6.b klassi õpilased Olaine 2. Keskkooli. Meid võeti vastu soojalt ja südamlikult kaunis kooli aulas. Laulsime mõlema kooli hümne ning seejärel suundusid õpilased osa võtma erinevatest tegevustest, õpetajad aga tutvuma suure koolimajaga. Hiljem jagati õpilased rühmadesse ning mindi õpilasgiidide eestvedamisel linnaga tutvuma.

Mõlemad sõpruskohtumised olid edukad ja lapsed õppisid natuke paremini üksteise kultuure tundma, leides nii ühiseid jooni kui ka erinevusi kahe maa vahel.

 

Mondo-Maailmakool-ja-Eesti-Arengukoostöö-300x90Valga Priimetsa Kooli sõpruskohtumisi toetas MTÜ Mondo Eesti Välisministeeriumi rahastatud maailmahariduse projekti raames